Najbliższe wydarzenie:


Stypendium dla doktorantów w Kanadzie

Biuro » Aktualności
Wirth Institute for Austrian and Central European Studies zaprasza uczestników studiów doktoranckich do składania aplikacji na stypendium w kanadyjskim University of Alberta.

Polish Doctoral Research Fellowship to program adresowany do studentów studiów doktoranckich z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych. Kandydaci powinni legitymować się obywatelstwem polskim oraz być studentami studiów doktoranckich (na zaawansowanym etapie). Ponadto, wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego (w mowie, i w piśmie) oraz podstawowa znajomość języka niemieckiego lub innego języka środkowoeuropejskiego. Udokumentowana praca badawcza, najlepiej w formie publikacji, będzie dodatkowym atutem.

Kandydaci powinni przedłożyć zwięzły opis pracy badawczej w języku angielskim (maksymalnie 500 słów), curriculum vitae oraz podać nazwiska dwóch referentów.

Aplikacje w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: patrouch@ualberta.ca w terminie do 10 kwietnia 2017 roku.

Finaliści konkursu wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez dyrektora Wirth Institute, która odbędzie się we Wrocławiu w maju 2017 roku.