Najbliższe wydarzenie:


Fulbright Slavic Award

Biuro » Aktualności

Do 8 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Slavic Award. Możliwe jest zdobycie stypendium, które umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium trwa od 4 do 9 miesięcy i przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Organizatorzy przedstawiają dwie uczelnie, w których możliwa jest realizacja stypendium:

  • University of Washington w Seattle (UW) – prowadzenie zajęć o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury polskiej (stypendium 6 miesięczne);
  • University of Illinois w Chicago (UIC) – prowadzenie zajęć o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej (stypendium 4 miesięczne).
  • Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie fulbright.edu.pl/slavic/.