Najbliższe wydarzenie:


Opiekun dla studenta zagranicznego w nowym roku akademickim

Biuro » Aktualności
Biuro Współpracy Międzynarodowej poszukuje studentów do opieki nad zagranicznymi studentami Programu Erasmus+, którzy w roku akademickim 2018/19 będą studiować na UKW. Spodziewamy się studentów z z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Rumunii, Bułgarii, Turcji, Węgier, Kazachstanu i Białorusi.

Udział w programie to doskonała okazja do poznania osób z innych kultur, podszlifowania języka oraz nawiązania nowych znajomości. Uczestnictwo w programie daje również możliwość zdobycia dodatkowych punktów, które są uwzględniane w procesie rekrutacji przy ubieganiu się o stypendium z programu Erasmus+. Uczestnikom programu wystawiane są potwierdzenia udziału.

W programie mogą uczestniczyć wszyscy studenci UKW posługujący się w stopniu komunikatywnym językiem angielskim. Mile widziana jest znajomość innych języków obcych. Kandydata na mentora powinny cechować: zaangażowanie, otwartość, komunikatywność i odpowiedzialność.

Aby zostać uczestnikiem programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce ERASMUS+ i dostarczyć go do Biura Współpracy Międzynarodowej (pocztą zwykłą/mailową lub osobiście). Formularz jest też dostępny na Facebooku International Relations Office at Kazimierz Wielki University. Na zgłoszenia czekamy do końca sierpnia 2018 r.

Pytania proszę kierować na adres: akoperska@ukw.edu.pl.