Najbliższe wydarzenie:


Erasmus + rekrutacja uzupełniająca

Biuro » Aktualności

Zapraszamy pracowników UKW do udziału w rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy dydaktyczne, dydaktyczno-szkoleniowe lub szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/19.

Możliwe są następujące typy wyjazdów:
 • STA – wyjazd nauczycieli akademickich wyłącznie w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (min. 8 godzin);
 • wyjazd łączony – mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (min. 4 godziny) i udziału w szkoleniu (specjalistyczne kursy metodyczne, działania typu job shadowing, szkolenia z metodyki nauczania, itp.);
 • STT – wyjazd pracowników uczelni w celach szkoleniowych: udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu wynika, że celem udziału jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji zawodowych pracownika.
 • Wszystkie wyjazdy muszą zostać zrealizowane do 30 września 2019 roku.

  Zasady realizacji wyjazdów oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem: www.erasmus.ukw.edu.pl w zakładce: Erasmus+ dla pracowników.

  Prosimy o stosowanie poniższych zaleceń podczas wypełniania wniosków:
 • zapoznanie się z zasadami realizacji i finansowania wyjazdów;
 • skorzystanie z aktualnych formularzy;
 • zwrócenie uwagi na poprawną edycję dokumentu oraz poprawność językową (formularz w j. angielskim);
 • udzielenie wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania. Oprócz głównego, należy podać dodatkowe cele mobilności. W punkcie 'dodatkowe korzyści w kontekście internacjonalizacji i modernizacji' należy opisać perspektywę zarówno instytucji wysyłającej i przyjmującej. W punkcie 'oczekiwane rezultaty i wpływ mobilności' należy uwzględnić perspektywę beneficjenta, obu instytucji oraz studentów-odbiorców programu (STA).
 • Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej do 30 listopada. Osoba do kontaktu: Aleksandra Koperska-Kowalczyk, email: akoperska@ukw.edu.pl lub tel. 52 34 19 108.

  Serdecznie zachęcamy do aplikowania!