Najbliższe wydarzenie:


Biuro » Aktualności
Zapraszamy pracowników UKW do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy dydaktyczne lub szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ z krajami partnerskimi w roku akademickim 2018/19-2019/20.
Uczelniami partnerskimi są:
- University of Labe (STA, STT)
- Dev Sanskriti Vishwavidyalaya (STA)
- M. Utemisov West Kazakhstan State University (STA, STT)
- Khmelnytskyi National University (STA, STT)
- Ivan Franko NAtional University of Lviv (STA)
- Zhytomyr National Agroecological University (STA)
- Zhytomyr Ivan Franko State University (STA)

Zasady realizacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce: Erasmus+ kraje partnerskie > Rekrutacja 2018/19.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 stycznia 2019 roku.