Najbliższe wydarzenie:


Wyjazdy dla pracowników Erasmus+ 2019/2020

Biuro » Aktualności
Przypominamy o trwającej rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy dydaktyczne, dydaktyczno-szkoleniowe i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ (KA103, kraje programu) w roku akademickim 2019/2020 (realizacja wyjazdów do 30 września 2020 r.).

Nowością w roku akademickim 2019/2020 są wyższe stawki dzienne.

Zasady realizacji wyjazdów oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce: Erasmus+ dla pracowników.

Oferta Programu:
  • wyjazdy od 2 do 5 dni;
  • wyjazdy dydaktyczne (8 godzin zajęć);
  • wyjazdy łączone ( 4 godzin zajęć dydaktycznych + część szkoleniowa dotycząca metodyki nauczania);
  • wyjazdy szkoleniowe podnoszące kompetencje zawodowe;
  • stypendium na koszty utrzymania (nowe wyższe stawki od 2019/20!!);
  • ryczałt na koszty podróży (nowość od 2018/19).


Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej do 31 października 2019 r.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Koperska-Kowalczyk, email: akoperska@ukw.edu.pl lub tel. 52 341 9108.