Najbliższe wydarzenie:


Visiting Professor - nabór wniosków

Biuro » Aktualności
Zapraszamy pracowników UKW do składania wniosków o przyjęcie Profesora wizytującego w roku kalendarzowym 2020 (realizacja do 31.12.2020).

Wniosek o przyjęcie Visiting Professor ma prawo zgłosić każdy pracownik naukowo-dydaktyczny bądź dydaktyczny, który w terminie do 17 stycznia 2020 roku złoży w Biurze Współpracy Międzynarodowej UKW (ul. Chodkiewicza 30, blok B, pokój 161) następujące dokumenty:
 • Wniosek o przyjęcie profesora wizytującego (formularz w załączeniu);
 • Listę min. 12 studentów deklarujących udział w zajęciach (w załączeniu);
 • Zgodę kandydata na przyjazd (np. w korespondencji mailowej);
 • CV kandydata wraz z listą najważniejszych publikacji (w języku angielskim).
 • Osoba zaproszona powinna posiadać tytuł profesora, doktora habilitowanego lub doktora zatrudnionego na swojej uczelni na stanowisku profesora. W uzasadnionych przypadkach, gdy łączny impact factor i indeks Hirscha będzie wskazywał na znaczny dorobek naukowy, może zostać zaproszona osoba z tytułem doktora.

  Visiting Professor powinien posiadać minimum dwie publikacje indeksowane w jednej z baz: Scopus lub Web of Science Core Collection lub ERIH Plus (w latach 2010-2019).

  Pobyt naukowca w Bydgoszczy będzie trwał 2 tygodnie (min. 10 dni roboczych), podczas których przeprowadzi on 16 godzin zajęć dla studentów w języku angielskim oraz odbędzie min. 2-godzinne spotkanie z pracownikami naukowo-dydaktycznymi z danej dyscypliny nauki.

  W tym roku beneficjentami projektu mogą być studenci następujących kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, geografia, historia, mechatronika, pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, politologia, praca socjalna, psychologia, rewitalizacja dróg wodnych, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja.

  Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW”.

  Zapraszamy do aplikowania!

  WNIOSEK_2020.docx (871.92 kB)
  Visiting_professor_wniosek
  VISITING_PROFESSOR_2020.pdf (548.49 kB)
  Visiting_Professor_2020