Najbliższe wydarzenie:


TUTORING - nabór wniosków

Biuro » Aktualności
Nauczycieli akademickich pragnących uczestniczyć w indywidualnych zajęciach z języka angielskiego zapraszamy do składania wniosków do BWM w terminie do 17 stycznia 2020 roku.

Zindywidualizowane zajęcia z Tutorem będą miały na celu podniesienie kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UKW w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku angielskim.

Tutoring pozwoli na udoskonalenie sylabusów i prezentacji opracowanych w języku angielskim z uwzględnieniem terminologii danej dziedziny nauki.

W trakcie zajęć uczestnicy będą doskonalili wybrane umiejętności, np.: • pisanie sylabusów w języku angielskim; • prowadzenie wykładów i konwersatoriów w języku obcym, ze szczególnym uwzględnieniem formułowania wypowiedzi z użyciem odpowiedniego rejestru, stylu oraz składni; • przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej w języku angielskim; • użycie specjalistycznej terminologii ze szczególnym uwzględnieniem jej użycia w konstrukcjach składniowych oraz łączliwości leksykalnej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie w terminie do 17 stycznia 2020 składają w Biurze Współpracy Międzynarodowej UKW (ul. Chodkiewicza 30, blok B, pokój 161) następujące dokumenty:

1. Wniosek – Tutoring 2020 (formularz w załączeniu);

2. List motywacyjny w języku angielskim (max. 1 strona A4, arial 12)

Zajęcia będą odbywały się co dwa tygodnie, w wymiarze 3 godzin lekcyjnych w terminie od lutego do września 2020 roku (8 miesięcy). Każdy uczestnik odbędzie 48h indywidualnych zajęć z tutorem według ustalonego wspólnie harmonogramu. Więcej szczegółów znajda Państwo w ogłoszeniu o naborzez wniosków.

Zapraszamy!

WNIOSEK.odt (523.11 kB)
Formularz wniosku
TUTORING_OGLOSZENIE.pdf (337.18 kB)
Tutoring_nabor