Najbliższe wydarzenie:


Praca Biura w okresie 24 marca -10 kwietnia 2020

Biuro » Aktualności

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem Nr 52/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie: zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje:

  • Od 24 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. (z możliwością przedłużenia) obowiązuje praca zdalna.
  • W godzinach 9:00-13:00 we wtorki i czwartki pełniony jest dyżur pracownika BWM.
  • Wszelkie sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
  • Dokumenty należy przesyłać jako skany (PDF).

    W Domu Studenta nr 1 podtrzymuje się zakaz odwiedzin oraz ustala się godziny wejść i wyjść od 7.00 do godz. 22.00.