Najbliższe wydarzenie:


Erasmus+ dla pracowników 2022/23

Biuro » Aktualności

Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór na:
wyjazdy dydaktyczne (8 godzin zajęć/max. 5 dni), dydaktyczno-szkoleniowe (4 godziny zajęć/część szkoleniowa/ max. 5 dni) lub szkoleniowe (max. 5 dni) w ramach programu Erasmus+ (KA103) w roku akademickim 2022/23; przyjazdy dydaktyczne pracowników z zagranicznych przedsiębiorstw w ramach programu Erasmus+ (KA103) w roku akademickim 2022/23.

Zasady realizacji wyjazdów oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem: www.bwm.ukw.edu.pl, w zakładce: Erasmus+ dla pracowników.

Pod powyższym adresem znajduje się też wykaz partnerskich uczelni, do których można się zgłaszać. Pracownik samodzielnie wysyła zapytanie do instytucji zagranicznej.

Oferta Programu:
-wyjazdy do 5 dni roboczych;
-wyjazdy dydaktyczne z wymogiem realizacji min. 8 godzin zajęć;
-wyjazdy łączone ( min. 4 godzin zajęć dydaktycznych + część szkoleniowa dotycząca metodyki nauczania);
-wyjazdy szkoleniowe podnoszące kompetencje zawodowe;
-przyjazdy dydaktyczne pracowników zagranicznych przedsiębiorstw (min. 1 dzień i 8 godz. zajęć).

W ramach stypendium beneficjent otrzymuje:
-ryczałt na koszty utrzymania ( w zależności od kraju - 140/160/180 EUR x liczba dni);
-ryczałt na koszty podróży (wg kalkulatora).

Przy wypełnianiu dokumentu o nazwie Mobility agreement uprzejmie prosimy o:
-zapoznanie się z zasadami wyjazdów;
-skorzystanie z aktualnych formularzy;
-zwrócenie uwagi na poprawną edycję dokumentu oraz poprawność językową (formularz w j. angielskim);
-skorzystanie z informacji zawartych w przypisach;
-udzielenie wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania
Oprócz głównego (dydaktyczny czy szkoleniowy), należy podać dodatkowe cele mobilności. W punkcie 'dodatkowe korzyści w kontekście internacjonalizacji i modernizacji' należy opisać perspektywę zarówno instytucji wysyłającej i przyjmującej. W punkcie 'oczekiwane rezultaty i wpływ mobilności' należy uwzględnić perspektywę beneficjenta, obu instytucji oraz studentów-odbiorców programu (STA).


Dokumenty zgłoszeniowe przyjmujemy od 1 sierpnia do 15 września 2022 r.
Wyjazdy muszą być zrealizowane między 1 października 2022 r. a 30 września 2023 r.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Koperska-Kowalczyk, email: akoperska@ukw.edu.pl lub tel. 523419123.

Serdecznie zachęcamy do aplikowania!