Closest event:


No matter whether you would like to enrich yourself with new experiences, gain funds for a new project, feel a full European citizen or just find out how the chestnuts on the Pigalle Place taste, you will find answers to all these questions and many more on our website.

Wyjazdy dla pracowników KA 107

Program im. Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza doktorantów chcących wyjechać na staż do zagranicznego ośrodka do składania wniosków w programie im. Iwanowskiej.

DAAD - spotkanie informacyjne

STYPENDIA W NIEMCZECH NIE TYLKO DLA GERMANISTÓW