Closest event:


No matter whether you would like to enrich yourself with new experiences, gain funds for a new project, feel a full European citizen or just find out how the chestnuts on the Pigalle Place taste, you will find answers to all these questions and many more on our website.

Rekrutacja pracowników Erasmus+ kraje PARTNERSKIE (KA107)

Erasmus + rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy pracowników UKW do udziału w rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy dydaktyczne, dydaktyczno-szkoleniowe lub szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/19.