Closest event:


No matter whether you would like to enrich yourself with new experiences, gain funds for a new project, feel a full European citizen or just find out how the chestnuts on the Pigalle Place taste, you will find answers to all these questions and many more on our website.

Fulbright Senior Award

Fulbright Senior Award to stypendia dla pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych na realizację własnych projektów naukowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Erasmus+ rekrutacja 2019/20

Stypendium w Kanadzie

University of Alberta w Kanadzie zaprasza do składania wniosków w ramach Polish Doctoral Research Fellowship. Osoba, która otrzyma stypendium, będzie je realizowała w Wirth Institute for Austrian and Central European Studies.