Najbliższe wydarzenie:


Powitaliśmy studentów zagranicznych

W październiku powitaliśmy studentów zagranicznych, którzy rozpoczęli naukę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. W ramach programu Erasmus+ gościmy w tym semestrze 64 studentów m. in. z Hiszpanii, Włoch, Bułgarii i Turcji. W ramach mobilności z krajami partnerskimi na UKW przyjechali studenci z Białorusi i Kazachstanu. Na naszej uczelni z roku na rok przybywa również studentów zagranicznych na pełnym cyklu studiów.

Erasmus + rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy pracowników UKW do udziału w rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy dydaktyczne, dydaktyczno-szkoleniowe lub szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/19.

Rekrutacja pracowników Erasmus+ kraje PARTNERSKIE (KA107)