Najbliższe wydarzenie:


T.A.B.B.Y. Trip in EU

Biuro » Projekty zrealizowane

Projekt "Threat Assessment of Bullying Behavior in Youngsters" realizowany jest w ramach programu EU DAPHNE III poświęconego przeciwdziałaniu wszelkim formom przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet. T.A.B.B.Y., którego koordynatorem na UKW jest prof. Bassam Aouil z Instytutu Psychologii, ma na celu zwiększenie świadomości niebezpieczeństw, na jakie narażeni są młodzi ludzie w zetknięciu ze światem internetu. tzw. cyberprzemocy. W projekcie uczestniczą uczelnie i instytucje m.in. z Włoch, Grecji, Węgier i Cypru.

http://ing.tabby.eu/Projekty zrealizowane:
Evoltree ♦ Wellcome Trust ♦ Forger ♦ Flumen ♦ "Health...in Visegrad Countries" ♦ T.A.B.B.Y. Trip in EU ♦ "How to help children from ethnic minorities...in V4 countries" ♦ COST Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL) ♦ Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk... ♦ Narrative environments for play and learning (NEPL) ♦