Najbliższe wydarzenie:


Płatne praktyki dla studentów w ALDA

Biuro » Praktyki i staże

Koordynator programu Erasmus ogłasza nabór na płatne praktyki w Stowarzyszeniu Agencji Demokracji Lokalnych (ALDA), Strasburg, Vicenza i Bruksela na stanowisko: ASYSTENTA DYREKTORA BIURA.

Stowarzyszenie zrzesza ok. 200 jednostek władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych z ponad 25 krajów Europy zaangażowanych we wspieranie demokracji, poszanowanie praw człowieka oraz praw mniejszości. Główny zakres działania obejmuje Europę wschodnią i południową.

  OBOWIĄZKI:
 • praktyka na stanowisku asystenta dyrektora biura
 • organizacja wyjazdów i spotkań pracowników organizacji (organizowanie podróży i zakwaterowania, zarządzanie terminarzem, kontaktowanie się z partnerami wewnątrz i zewnątrz organizacji)
 • wyszukiwanie informacji na zadane tematy, przygotowywanie prezentacji, przemówień, itp.
 • pisanie i tłumaczenie tekstów (angielski/francuski/włoski)
 • reprezentowanie organizacji podczas spotkań, konferencji, wygłaszanie przemówień, networking
 • praca biurowa.
  WYMAGANIA:
 • elastyczność,
 • umiejętność pracy pod presją,
 • punktualność, czasowość, (dotrzymywanie terminów),
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, w multikulturowym środowisku,
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego (znajomość innych języków, w szczególności francuskiego i włoskiego mile widziana),
 • zainteresowanie tematyką lokalnych demokracji,
 • aktywny udział w inicjatywach obywatelskich, współpracy europejskiej,
 • biegła znajomość programu MS Office, internetu, portali społecznościowych,
 • prawo jazdy
 • mile widziane doświadczenie pracy w międzynarodowej organizacji oraz/lub realizowanie podobnych zadań.
  OFERTA:
 • zaangażowanie praktykanta w działania organizacji - zdobycie doświadczenia w zakresie rozwoju demokracji lokalnych, inicjatyw europejskich
 • doświadczenie pracy w złożonym, multikulturowym środowisku
 • udział w spotkaniach i przedsięwzięciach wewnątrz i zewnątrz organizacji
 • nawiązanie bezpośrednich kontaktów z partnerami
 • okazja udoskonalenia znajomości języka obcego
 • potwierdzenie zrealizowania praktyk, referencje.
  WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV i list motywacyjny w j. angielskim
 • zaświadczenie o średniej z całego toku studiów
 • certyfikaty językowe
 • referencje (opcjonalnie)
 • formularz zgłoszenia (w załączniku)

Termin składania zgłoszeń do Biura Współpracy Międzynarodowej: 15 stycznia

Praktyka będzie realizowana w ramach programu Erasmus, a przewidywalne miesięczne stypendium wynosi 450 EUR.

Szczegółowych informacji udziela: Aleksandra Koperska-Kowalczyk52 34 19 108 akoperska@ukw.edu.plPraktyki i staże:
Praktyki w Kadyks ♦ Oferty praktyk  ♦ Teaching English in Spain ♦ Praga, Ostrawa, Monachium ♦ Parlament Europejski- staże dla tłumaczy ♦ Praktyki w Polish Psychologists’ Association ♦ oferta praktyk dla studentów informatyki ♦ Placement UK  ♦ Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ♦ Komisja Europejska - Praktyki administracyjne  ♦  Europejskie Centrum Języków Nowożytnych  ♦ Praktyki w Federalnym Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Berlinie ♦ Praktyka w Berline w QCONS GmbH ♦ Praktyki w DBS Law Limited w Walii ♦ Kara-Bobowski, not for profit social cooperative, Włochy ♦ Global Recruiters of Czech Republic ♦ Global Translators Barcelona, Hiszpania ♦ LEADERBROCKSPORTS Walencja ♦ Sani Resort the Mediterranean Destination ♦ Badania delfinów butlonosych nad Adriatykiem ♦ Płatne praktyki dla studentów w ALDA ♦ Praktyka w Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta ♦ Praktyki studenckie w prywatnej stacji radiowej - Malaga, Hiszpania ♦ ESPA UK ♦ Oferta stażu w ramach programu Erasmus. BERLINK ♦ Oferta praktyk na uniwersytecie w Kadyksie ♦ Internship in Estonia ♦ Oferty praktyk dla studentów ♦ Program praktyk studenckich na Malcie ♦ Oferta praktyki w Londynie ♦ praktyki w Hiszpanii ♦ Internship offer FRANCE ♦ Nowe oferty praktyk ♦ Praktyki w Hiszpanii - business, education, hospitality ♦ Nowe oferty praktyki w Hiszpanii ♦ oferty praktyk ♦ Praktyki na Cyprze ♦ Praktyki w Hiszpanii oferta październik ♦ Praktyki na Malcie ♦ Praktyki na Uniwersytecie we Włoszech ♦ Praktyki na Universytecie w Minho (Portugalia) ♦ Praktyki w greckim hotelu ♦ Platforma internetowa pozwalająca na wyszukiwanie ofert praktyk ♦ praktyka w Salonikach ♦ Chorwacja - Nautika Centar Nava ♦ Tallin University of Technology  ♦