Najbliższe wydarzenie:


COST Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL)

Biuro » Projekty zrealizowane

Celem powołanej sieci badawczej jest zdefiniowanie w jaki sposób turystyka może poprawiać dobrostan człowieka poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Koordynatorem na UKW jest prof. Anna Dłużewska.

www.tobewell.eu

Projekty zrealizowane:
Evoltree ♦ Wellcome Trust ♦ Forger ♦ Flumen ♦ "Health...in Visegrad Countries" ♦ T.A.B.B.Y. Trip in EU ♦ "How to help children from ethnic minorities...in V4 countries" ♦ COST Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL) ♦ Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk... ♦ Narrative environments for play and learning (NEPL) ♦