Najbliższe wydarzenie:


"How to help children from ethnic minorities...in V4 countries"

Biuro » Projekty zrealizowane

czerwiec - październik 2014

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim otrzymał dofinansowanie w ramach Małych Grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt o nazwie "How to help children from ethnic minorities in the adaptation to school in V4 countries" będzie realizowany w terminie: 06-10.2014, a jego głównym punktem będzie realizacja międzynarodowego seminarium i warsztatów dla nauczycieli konferencji poświęconych powyższej tematyce. Koordynatorem projektu jest prof. Hanna Liberska z Instytutu Psychologii. STRONA INTERNETOWA PROJEKTU - w budowieProjekty zrealizowane:
Evoltree ♦ Wellcome Trust ♦ Forger ♦ Flumen ♦ "Health...in Visegrad Countries" ♦ T.A.B.B.Y. Trip in EU ♦ "How to help children from ethnic minorities...in V4 countries" ♦ COST Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL) ♦ Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk... ♦ Narrative environments for play and learning (NEPL) ♦