Najbliższe wydarzenie:


Fundacja Andrew W. Mellona

Biuro » Fundacje stypendialne

Fundacja przyznaje granty w oparciu o swoje 6 programów :

  • nauczanie wyższe i nauka,
  • współpraca naukowa,
  • badania IT,
  • muzea i konserwacja sztuki,
  • sztuki performatywne,
  • ochrona środowiska.

Wnioski składa się przez cały rok i są one rozpatrywane na bieżąco. Nie przyznaje się grantów osobom prywatnym oraz instytucjom o charakterze lokalnym.

Kontakt i szczegółowe informacje:
The Andrew W. Mellon Foundation
140 East 62nd Street
New York, NY 10065
Tel: (212) 838-8400
Fax: (212) 888-4172
E-mail: inquiries@mellon.org
strona internetowa: www.mellon.orgFundacje stypendialne:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ♦ NAWA_Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ♦ KAAD ♦ FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ♦ British Council ♦ Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ♦ GFPS ♦ Fundacja Aleksandra von Humboldta ♦ Inne ♦ Fundacja Andrew W. Mellona ♦ The Cambridge Trusts ♦ Fundacja im. Friedricha Eberta ♦ Fundusz Stypendialny SCIEX ♦ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ♦ Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami ♦ Fundacja Kościuszkowska ♦ Fundacja im. Stefana Batorego  ♦ Stypendia francuskie  ♦ NATO Scientific and Environmental Affairs Division ♦ Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ♦ Fundacja Heinricha Bolla ♦ Stypendia Fundacji Lanckorońskich ♦ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ♦ Smithsonian Fellowships ♦ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ♦ Fundacja Onassisa ♦