Najbliższe wydarzenie:


Fundacja im. Friedricha Eberta

Biuro » Fundacje stypendialne

Fundacja im. Friedricha Eberta jest prywatną niemiecką instytucją o charakterze publicznym. Działa ona na rzecz podstawowych wartości demokracji społecznej i gospodarki rynkowej. Założona została w Berlinie w roku 1925 na mocy zapisu testamentowego Friedricha Eberta pierwszego prezydenta Niemiec po ustanowieniu Republiki Weimarskiej.

Polska, ze względu na zakres i intensywność podejmowanych działań, jest jednym z ważniejszych terenów działalności Fundacji. Świadczy o tym chociażby fakt, że działające od 1990 roku biuro warszawskie pod względem liczby zatrudnionych i wielkości środków należy do największych zagranicznych przedstawicielstw Fundacji.

Główne obszary tematyczne podejmowane aktualnie przez Fundację:

  • spójność społeczna
  • kultura demokracji
  • innowacje i współuczestnictwo
  • globalizacja w duchu solidarności

Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce oferuje zainteresowanym studentom możliwość odbycia praktyki trwającej 2 - 6 miesięcy.

Kto może ubiegać się o praktykę:

Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie na kierunkach nauki społeczne i kulturoznawstwo, znają język niemiecki i polski i są zaangażowani w działalność polityczno-społeczną. Prosimy pamiętać o podaniu terminu praktyki. Zainteresowanych proszeni są o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego, również opinii i świadectw, na adres: lthurau@feswar.org.pl

Stypendysta otrzymuje do dyspozycji dobrze wyposażone biuro, własne stanowisko pracy z komputerem. Fundacja współpracuje z polskimi naukowcami, co stwarza idealne warunki do prowadzenia badań naukowych. Opracowywanie aktualnych problemów politycznych, ekonomicznych i społecznych oraz udział w planowaniu, przygotowaniu i realizacji seminariów i konferencji Fundacji należą do głównych zadań w codziennej pracy praktykantów. Fundacja nie ma niestety możliwości zapewnienia wynagrodzenia za praktykę. Jedną z możliwości uzyskania wsparcia finansowego jest wystąpienie o BaföG lub stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

Informacje o stypendiach:
www.fes.de/sets/s_stuf.htm

WARUNKIEM PODSTAWOWYM JEST ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Kontakt:

Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Podwale11
00-252 Warszawa
E-mail: biuro@feswar.org.pl
Adres web: www.feswar.org.plFundacje stypendialne:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ♦ NAWA_Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ♦ KAAD ♦ FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ♦ British Council ♦ Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ♦ GFPS ♦ Fundacja Aleksandra von Humboldta ♦ Inne ♦ Fundacja Andrew W. Mellona ♦ The Cambridge Trusts ♦ Fundacja im. Friedricha Eberta ♦ Fundusz Stypendialny SCIEX ♦ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ♦ Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami ♦ Fundacja Kościuszkowska ♦ Fundacja im. Stefana Batorego  ♦ Stypendia francuskie  ♦ NATO Scientific and Environmental Affairs Division ♦ Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ♦ Fundacja Heinricha Bolla ♦ Stypendia Fundacji Lanckorońskich ♦ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ♦ Smithsonian Fellowships ♦ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ♦ Fundacja Onassisa ♦