Najbliższe wydarzenie:


Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk...

Biuro » Projekty zrealizowane

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW realizowany jest projekt pt.: Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk and social exclusion w ramach programu ERASMUS+, Partnerstwo Strategiczne, Akcja 2, Grant Nr 2014-1-FR01-KA2026-008728, którego koordynatorem z ramienia uczelni jest dr Jolanta Jarczyńska. Zapraszamy na stronę projektu: • Projekt_UKW • EDUC EUROPE - Project_ERASMUS+
Plaquette_Educ_Europe_GB_HD_13avril.pdf (2,124.74 kB)


Projekty zrealizowane:
Evoltree ♦ Wellcome Trust ♦ Forger ♦ Flumen ♦ "Health...in Visegrad Countries" ♦ T.A.B.B.Y. Trip in EU ♦ "How to help children from ethnic minorities...in V4 countries" ♦ COST Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL) ♦ Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk... ♦ Narrative environments for play and learning (NEPL) ♦