Najbliższe wydarzenie:


Opiekun studenta zagranicznego pilnie poszukiwany. Nabór na semestr letni

Biuro » Aktualności
Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW zaprasza studentów do udziału w programie Buddy/Mentor, którego głównym celem jest pomoc studentom z zagranicy w zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku.

Udział w programie to doskonała okazja do poznania osób z innych kultur, podszlifowania języka oraz nawiązania nowych znajomości. Uczestnictwo w programie daje również możliwość zdobycia dodatkowych punktów, które są uwzględniane w procesie rekrutacji przy ubieganiu się o stypendium z programu Erasmus+. Uczestnikom programu wystawiane są potwierdzenia udziału.

W programie mogą uczestniczyć wszyscy studenci UKW posługujący się w stopniu komunikatywnym językiem angielskim. Mile widziana jest znajomość innych języków obcych. Kandydata na mentora powinny cechować: zaangażowanie, otwartość, komunikatywność i odpowiedzialność.

Do obowiązków mentora-opiekuna należą m.in.: nawiązanie kontaktu mailowego ze studentem przed jego przyjazdem; opieka podczas pierwszego tygodnia pobytu tzw. Welcome Week (wskazanie miejsc, gdzie będą odbywały się warsztaty i imprezy); wskazanie siedziby Biura Współpracy Międzynarodowej oraz budynków, w których student będzie miał zajęcia; pomoc przy zakupie karty miejskiej, itp.

Aby zostać uczestnikiem programu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy , a następnie przesłać go w formie zeskanowanej na adres: akoperska@ukw.edu.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2018 lub wyczerpania limitu miejsc.