Najbliższe wydarzenie:


Bilety lotnicze

Biuro » Aktualności
Szanowni Państwo, informujemy osoby planujące wyjazd zagraniczny o otwartym postępowaniu (przetarg nieograniczony) na zakup biletów lotniczych wszczętym przez Dział Zamówień Publicznych UKW. Zgodnie z informacją z DZP, FV za zakupione we własnym zakresie bilety lotnicze nie będą już przyjmowane.