Najbliższe wydarzenie:


Rekrutacja na wyjazdy pracowników ERASMUS+ 2018/19

Biuro » Aktualności
Zapraszamy pracowników UKW do udziału w rekrutacji na wyjazdy dydaktyczne lub szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/19.

Zasady realizacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce: Erasmus+ dla pracowników.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 października 2018 roku. W przypadku niewyczerpania limitu środków zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

Pobyt pracownika w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 29.10.2018 roku do 30.09.2019 roku.

Serdecznie zachęcamy do aplikowania!