Najbliższe wydarzenie:


Program NAWA dla doktorantów

Biuro » Aktualności

W nowym programie im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej NAWA zaprasza doktorantów reprezentujących wszystkie dziedziny nauki do składania wniosków na wyjazdy zagraniczne.

W ramach projektu doktoranci otrzymają szansę na wyjazd do najlepszych ośrodków naukowych na świecie, a co ważne, w wyjeździe mogą towarzyszyć im rodziny, a w przypadku osób niepełnosprawnych także ich opiekunowie.

O stypendium mogą starać się osoby przygotowujące rozprawę doktorską, które są:

  • uczestnikami studiów doktoranckich,
  • w chwili składania wniosku zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w uczelni i mają otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku), w jednostce w której są zatrudnione,
  • realizują program „Doktorat wdrożeniowy”.
  • Beneficjenci programu będą mogli odbyć część studiów doktoranckich, prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej. Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2019 r. Pobyt za granicą może trwać od 6 do 12 miesięcy. Program nie wprowadza ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące stypendystę.

    W tym programie wnioski składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej lub w której realizowane są studia doktoranckie. Szczegóły programu dostępne są na stronie nawa.gov.pl/naukowcy/programim-iwanowskiej

    Termin składania dokumentów do NAWA mija 18 grudnia.

    Informacji nt. programu udziela Pan Piotr Serafin, tel. 22 390 35 46, e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl.