Najbliższe wydarzenie:


Nabór wniosków o przyjęcie profesora wizytującego

Biuro » Aktualności

Zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie profesora wizytującego w roku akademickim 2019/2020 (z terminem realizacji do 31.12.2019).

Wniosek o przyjęcie profesora wizytującego ma prawo zgłosić każdy pracownik naukowo-dydaktyczny bądź dydaktyczny, który w terminie do 19 czerwca 2019 roku złoży w Biurze Współpracy Międzynarodowej UKW (ul. J. K. Chodkiewicza 30, blok B, pokój 161) następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie profesora wizytującego (formularz w załączeniu);
 • Listę studentów deklarujących udział w zajęciach (w załączeniu);
 • Zgodę kandydata na przyjazd (np. w korespondencji mailowej);
 • CV kandydata wraz z listą najważniejszych publikacji (w języku angielskim).
 • Pobyt naukowca w Bydgoszczy będzie trwał 2 tygodnie (min. 10 dni roboczych + max. 4 dni na podróż), podczas których przeprowadzi:

 • 16 godzin zajęć dla min. 12 studentów w języku angielskim
 • min. 2-godzinne spotkanie z pracownikami naukowo-dydaktycznymi z danej dyscypliny nauki.
 • Beneficjentami projektu mogą być studenci następujących kierunków studiów:

  administracja, bezpieczeństwo narodowe, biologia, biotechnologia, geografia, historia, humanistyka 2.0, mechatronika, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, politologia, praca socjalna, psychologia, stosunki międzynarodowe, wychowanie fizyczne.

  Osoba do kontaktu: Agnieszka Bielińska, email: bwm@ukw.edu.pl lub tel. 52 3419108.

  Serdecznie zachęcamy do aplikowania!

  WNIOSEK_o_PRZYJECIE_VISITING_PROFESSOR.docx (871.13 kB)
  Visiting_professor_wniosek
  ogloszenie_o_naborze.pdf (671.10 kB)
  Ogłoszenie o naborze