Najbliższe wydarzenie:


Rekrutacja do programu Erasmus+ 2022/23

Biuro
Uwaga Studenci!

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki w roku akademickim 2022/23 w ramach programu Erasmus+.

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci każdego cyklu studiów (w tym słuchacze Szkoły Doktorskiej), zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Osoby uprawnione do pobierania stypendium socjalnego, otrzymują na wyjazd dodatkowe stypendium w wysokości 250 EUR miesięcznie.
Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności także otrzymują na wyjazd dodatkowe stypendium w wysokości 250 EUR miesięcznie.

Studenci ostatnich roczników mogą aplikować na wyjazdy na praktyki absolwenckie (do zrealizowania w ciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów).

Wszystkie osoby zakwalifikowane do programu mogą skorzystać z dofinansowania do kursu językowego przygotowującego do pobytu w uczelni/instytucji partnerskiej.

Zachęcam do zapoznania się z "Zasadami realizacji wyjazdów na studia i praktykę 2022-23" i "Zasadami dofinansowania wyjazdów" (nowe stawki!) oraz listą uczelni partnerskich (wszystko na stronie: http://www.bwm.ukw.edu.pl/). span style="color: red> Spotkanie informacyjne odbędzie się w piątek 04.03.2022 r. o godz. 13:00 w Bibliotece UKW (aula B). ZAPRASZAMY!

praktyki_ERASMUS.pptx (5,346.09 kB)