Najbliższe wydarzenie:


Rekrutacja do programu EDUKACJA i programu Erasmus+

Biuro » Aktualności
1) Rekrutacja do programu EDUKACJA dla studentów: biotechnologii, politologii, psychologii, wychowania fizycznego, turystyki, pedagogiki i humanistyki 2.0.

Rekrutacja dotyczy wyjazdu do uczelni: Inland Norway University of Applied Sciences w semestrze letnim 2021/22 (10.01.22-18.06.22).

Stypendium w ramach programu Edukacja obejmuje: 1.200 EUR na miesięcznie na koszty utrzymania w Norwegii, 275 EUR dofinansowania do kosztów podróży oraz 150 EUR na pokrycie kosztów przygotowania językowego. Podczas kwalifikacji uczestników oraz realizacji mobilności stosuje się kryteria i procedury obowiązujące w programie Erasmus+ („Zasady realizacji wyjazdów”).

Termin składania dokumentów w Biurze Współpracy Międzynarodowej: 15 października 2021 r.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: program Edukacja

UWAGA!
Spotkanie informacyjne dla studentów biotechnologii, politologii, psychologii, wychowania fizycznego, turystyki, pedagogiki i humanistyki 2.0 zainteresowanych wyjazdem do Inland Norway University of Applied Sciences na semestr letni 2021/22 w ramach programu EDUKACJA odbędzie się we wtorek 12 października 2021 r. o godz. 12:30 w Bibliotece UKW (aula ABC).2) Rekrutacja uzupełniająca do programu ERASMUS+

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy:
- wyjazdów na studia do krajów programu w semestrze letnim 2021/22
- wyjazdu na studia (1 miejsce) do Universite Cadi Ayyad, Maroko - dla studentów kierunków: filologia angielska i lingwistyka stosowana AA,
- wyjazdu na studia (1miejsce) do Universitetit te Vlores, Albania - dla studentów kierunków: biologia, administracja, matematyka, filologia angielska.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: formularz zgloszeniowy

Termin składania dokumentów w Biurze Współpracy Międzynarodowej: 15 października 2021 r.