Najbliższe wydarzenie:


Parlament Europejski- staże dla tłumaczy

Biuro » Praktyki i staże

Staże dla tłumaczy w Biurze tłumaczeń Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski oferuje staże w swoim Sekretariacie z zakresu tłumaczeń pisemnych, które mają przyczynić się do kształcenia zawodowego młodych obywateli oraz popularyzacji wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji.


Ogólne warunki stawiane kandydatom:
* obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub kraju kandydującego;
* wiek 18 lat lub więcej w dniu rozpoczęcia stażu;
* brak udziału w innym stażu (płatnym lub nie) lub brak wynagradzanego zatrudnienia w którejkolwiek z instytucji UE.
Kandydaci na staże płatne muszą:
- posiadać stopień naukowy nadany w wyniku ukończenia edukacji na szczeblu wyższym, trwającej co najmniej trzy lata;
- biegle posługiwać się jednym z oficjalnych języków UE lub oficjalnym językiem kraju kandydującego oraz w stopniu bardzo dobrym znać dwa inne języki. Staż taki trwa trzy miesiące.

Okres aplikacyjny:
15 czerwca - 15 lipca
15 września - 15 listopada
15 grudnia - 15 lutego
15 marca - 15 maja

Aplikacje należy składać na trzy miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia stażu.

Kontakt
Parlament Europejski - Biuro ds. Tłumaczeń
European Parliament
Service des stages de traducteurs
ADG 07C009
L-2929 Luxembourg
Fax: +352 / 43 00 277 77
Email: TranslationTraineeships@europarl.eu.int
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=5&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=6&language=EN

Praktyki i staże:
Praktyki w Kadyks ♦ Oferty praktyk  ♦ Teaching English in Spain ♦ Praga, Ostrawa, Monachium ♦ Parlament Europejski- staże dla tłumaczy ♦ Praktyki w Polish Psychologists’ Association ♦ oferta praktyk dla studentów informatyki ♦ Placement UK  ♦ Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ♦ Komisja Europejska - Praktyki administracyjne  ♦  Europejskie Centrum Języków Nowożytnych  ♦ Praktyki w Federalnym Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Berlinie ♦ Praktyka w Berline w QCONS GmbH ♦ Praktyki w DBS Law Limited w Walii ♦ Kara-Bobowski, not for profit social cooperative, Włochy ♦ Global Recruiters of Czech Republic ♦ Global Translators Barcelona, Hiszpania ♦ LEADERBROCKSPORTS Walencja ♦ Sani Resort the Mediterranean Destination ♦ Badania delfinów butlonosych nad Adriatykiem ♦ Płatne praktyki dla studentów w ALDA ♦ Praktyka w Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta ♦ Praktyki studenckie w prywatnej stacji radiowej - Malaga, Hiszpania ♦ ESPA UK ♦ Oferta stażu w ramach programu Erasmus. BERLINK ♦ Oferta praktyk na uniwersytecie w Kadyksie ♦ Internship in Estonia ♦ Oferty praktyk dla studentów ♦ Program praktyk studenckich na Malcie ♦ Oferta praktyki w Londynie ♦ praktyki w Hiszpanii ♦ Internship offer FRANCE ♦ Nowe oferty praktyk ♦ Praktyki w Hiszpanii - business, education, hospitality ♦ Nowe oferty praktyki w Hiszpanii ♦ oferty praktyk ♦ Praktyki na Cyprze ♦ Praktyki w Hiszpanii oferta październik ♦ Praktyki na Malcie ♦ Praktyki na Uniwersytecie we Włoszech ♦ Praktyki na Universytecie w Minho (Portugalia) ♦ Praktyki w greckim hotelu ♦ Platforma internetowa pozwalająca na wyszukiwanie ofert praktyk ♦ praktyka w Salonikach ♦ Chorwacja - Nautika Centar Nava ♦ Tallin University of Technology  ♦