Najbliższe wydarzenie:


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro » Praktyki i staże

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje praktyki umożliwiające młodym ludziom uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów o praktyczne umiejętności.

Praktyki trwają zwykle trzy miesiące, ale mogą być wydłużone do maksymalnie 11 miesięcy. Praktykanci pracują pod bezpośrednią nadzorem prawnika. Badają skargi i/lub przeprowadzają research potrzebny do zbadania wniosku.
Praktykanci nie posiadający żadnego źródła utrzymania mogą ubiegać się o stypendia na trzy miesiące. Stypendia wynoszą 25% podstawowej pensji pracowników kategorii A*6 step 1, z uwzględnieniem dodatku mieszkaniowego. Wnioski praktykantów posiadających źródło utrzymania będą rozpatrywane indywidualnie.

Ubiegający się o praktyki muszą:
- być obywatelami europejskimi,
- posiadać dyplom uniwersytecki z zakresu prawa oraz wykazać biegłość w dziedzinie prawa wspólnotowego.
- posługiwać się przynajmniej dwoma oficjalnymi językami Unii Europejskiej, przy czym niezbędna jest znajomość francuskiego i angielskiego

Terminy składania podań:
- 30 kwietnia (dla praktyk zaczynających się 1 września)
- 31 sierpnia (dla praktyk rozpoczynających się 1 stycznia).

Formularze wniosków można pobrać ze strony podanej poniżej.

Kontakt
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
1 Avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
France
F-67001 Strasbourg Cedex
Tel.: +33 3 88 17 23 13
Fax: +33 3 88 17 90 62
Email: euro-ombudsman@europarl.eu.int
www.europarl.europa.eu/ombudsman/default.htm

Praktyki i staże:
Praktyki w Kadyks ♦ Oferty praktyk  ♦ Teaching English in Spain ♦ Praga, Ostrawa, Monachium ♦ Parlament Europejski- staże dla tłumaczy ♦ Praktyki w Polish Psychologists’ Association ♦ oferta praktyk dla studentów informatyki ♦ Placement UK  ♦ Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ♦ Komisja Europejska - Praktyki administracyjne  ♦  Europejskie Centrum Języków Nowożytnych  ♦ Praktyki w Federalnym Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Berlinie ♦ Praktyka w Berline w QCONS GmbH ♦ Praktyki w DBS Law Limited w Walii ♦ Kara-Bobowski, not for profit social cooperative, Włochy ♦ Global Recruiters of Czech Republic ♦ Global Translators Barcelona, Hiszpania ♦ LEADERBROCKSPORTS Walencja ♦ Sani Resort the Mediterranean Destination ♦ Badania delfinów butlonosych nad Adriatykiem ♦ Płatne praktyki dla studentów w ALDA ♦ Praktyka w Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta ♦ Praktyki studenckie w prywatnej stacji radiowej - Malaga, Hiszpania ♦ ESPA UK ♦ Oferta stażu w ramach programu Erasmus. BERLINK ♦ Oferta praktyk na uniwersytecie w Kadyksie ♦ Internship in Estonia ♦ Oferty praktyk dla studentów ♦ Program praktyk studenckich na Malcie ♦ Oferta praktyki w Londynie ♦ praktyki w Hiszpanii ♦ Internship offer FRANCE ♦ Nowe oferty praktyk ♦ Praktyki w Hiszpanii - business, education, hospitality ♦ Nowe oferty praktyki w Hiszpanii ♦ oferty praktyk ♦ Praktyki na Cyprze ♦ Praktyki w Hiszpanii oferta październik ♦ Praktyki na Malcie ♦ Praktyki na Uniwersytecie we Włoszech ♦ Praktyki na Universytecie w Minho (Portugalia) ♦ Praktyki w greckim hotelu ♦ Platforma internetowa pozwalająca na wyszukiwanie ofert praktyk ♦ praktyka w Salonikach ♦ Chorwacja - Nautika Centar Nava ♦ Tallin University of Technology  ♦