Najbliższe wydarzenie:


Komisja Europejska - Praktyki administracyjne

Biuro » Praktyki i staże

Praktyki w Komisji Europejskiej - Praktyki administracyjne
Komisja organizuje dwa razy w roku trzy- lub pięciomiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich.
Praktyki są dostępne także dla tych, którzy w ramach kształcenia przez całe życie otrzymali niedawno dyplom uniwersytecki i rozpoczynają nową karierę zawodową.

Cele praktyk: - dostarczenie stażystom praktycznej wiedzy na temat działania departamentów Komisji; - umożliwienie im zdobycia osobistego dośiadczenia poprzez kontakty w ramach codziennej pracy; - umożliwienie im poszerzenia i praktycznego zastosowania wiedzy nabytej w czasie studiów.

Praktykanci są w zasadzie wybierani spośród obywateli państw członkowskich UE lub państw kandydujących, chociaż istnieje możliwość przyjęcia ograniczonej liczby osób spoza tych państw.

Ubiegający się o praktyki powinni spełniać następujące warunki:
-ukończony pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego poparty odpowiednim dyplomem przed końcem okresu aplikacji;
-brak wcześniejszych praktyk w innych unijnych instytucjach;
-bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego;
-bardzo dobra znajomość drugiego języka Wspólnoty (obywatele państw członkowskich UE).

Praktykanci mogą otrzymać miesięczny grant wysokości 1047,55 euro. Praktykanci niepełnosprawni mogą otrzymać dodatkowe fundusze.

Aby nadesłać swoje zgłoszenie należy wypełnić i wysłać formularz aplikacyjny on-line.
Więcej informacji dotyczących procedury zgłoszeń na stronie:
www.ec.europa.eu/old-address-ec.htm#Infotab3


Praktyki i staże:
Praktyki w Kadyks ♦ Oferty praktyk  ♦ Teaching English in Spain ♦ Praga, Ostrawa, Monachium ♦ Parlament Europejski- staże dla tłumaczy ♦ Praktyki w Polish Psychologists’ Association ♦ oferta praktyk dla studentów informatyki ♦ Placement UK  ♦ Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ♦ Komisja Europejska - Praktyki administracyjne  ♦  Europejskie Centrum Języków Nowożytnych  ♦ Praktyki w Federalnym Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Berlinie ♦ Praktyka w Berline w QCONS GmbH ♦ Praktyki w DBS Law Limited w Walii ♦ Kara-Bobowski, not for profit social cooperative, Włochy ♦ Global Recruiters of Czech Republic ♦ Global Translators Barcelona, Hiszpania ♦ LEADERBROCKSPORTS Walencja ♦ Sani Resort the Mediterranean Destination ♦ Badania delfinów butlonosych nad Adriatykiem ♦ Płatne praktyki dla studentów w ALDA ♦ Praktyka w Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta ♦ Praktyki studenckie w prywatnej stacji radiowej - Malaga, Hiszpania ♦ ESPA UK ♦ Oferta stażu w ramach programu Erasmus. BERLINK ♦ Oferta praktyk na uniwersytecie w Kadyksie ♦ Internship in Estonia ♦ Oferty praktyk dla studentów ♦ Program praktyk studenckich na Malcie ♦ Oferta praktyki w Londynie ♦ praktyki w Hiszpanii ♦ Internship offer FRANCE ♦ Nowe oferty praktyk ♦ Praktyki w Hiszpanii - business, education, hospitality ♦ Nowe oferty praktyki w Hiszpanii ♦ oferty praktyk ♦ Praktyki na Cyprze ♦ Praktyki w Hiszpanii oferta październik ♦ Praktyki na Malcie ♦ Praktyki na Uniwersytecie we Włoszech ♦ Praktyki na Universytecie w Minho (Portugalia) ♦ Praktyki w greckim hotelu ♦ Platforma internetowa pozwalająca na wyszukiwanie ofert praktyk ♦ praktyka w Salonikach ♦ Chorwacja - Nautika Centar Nava ♦ Tallin University of Technology  ♦