Najbliższe wydarzenie:


Europejskie Centrum Języków Nowożytnych

Biuro » Praktyki i staże

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) dwa razy do roku prowadzi nabór na płatne praktyki trwające od trzech do sześciu miesięcy.
Głównym celem ECML, będącego organem Rady Europy, jest działanie na rzecz wdrożenia polityki językowej i promocji innowacyjnych metod nauczania języków nowożytnych.

Praktykanci będą wykonywać dwa rodzaje zadań:
1) Specyficzne zadania w ramach określonych obszarów. Proponowane są cztery rodzaje praktyk:
- Specjalizacja internetowa - strony internetowe: praktykant będzie towarzyszył webmasterowi w jego codziennej pracy i uczestniczył w rozwijaniu strony internetowej ECML będąc odpowiedzialnym za sprawdzanie poprawności zadań oraz uaktualnianie informacji. Praktykant będzie również współpracował z Centrum Zasobów i z osobami odpowiedzialnymi za program średnioterminowy. Praktykant powinien mieć specjalizację lingwistyczną oraz doświadczenie z zakresu ICT.
- Specjalizacja organizacyjna - program: praktykant będzie towarzyszył szefowi programów i będzie odpowiedzialny za zadania ściśle związane z zarządzaniem programami średnioterminowymi (MPT): przygotowaniem teczek z materiałami praktycznymi i informacyjnymi dla uczestników warsztatów oraz innych imprez organizowanych przez ECML; przygotowywaniem i wysyłaniem innych dokumentów.
-Specjalizacja dokumentacyjna - DRC: praktykant będzie towarzyszył specjaliście z zakresu dokumentacji. Powinien mieć specjalizację z zakresu bibliotekoznawstwa/ dokumentacji/ informacji naukowej i ICT. Praktykant będzie wchodził w skład zespołu Centrum Zasobów i dokumentacji i będzie brał udział w tworzeniu nowych usług, wdrażaniu nowych narzędzi i produktów dokumentacyjnych oraz w codziennych pracach związanych z dokumentacją.
- Specjalizacja finansowa i administracyjna - Administracja. Praktykant będzie asystował przy rozwoju bazy danych powiązanej z istniejącą mailową bazą danych a także we wdrażaniu Windream (software służący do zarządzania dokumentami), w szczególności rozwoju podręcznika szkoleniowego. Praktykant będzie zaangażowany w proces dokumentacji finansowej; kserowanie i skanowanie, klasyfikowanie według budżetów rejestrację poczty, przygotowanie poczty do Strasburga, korektę bazy danych ECML (korekta i wpisywanie informacji; wpisywanie danych bankowych do bazy ECML, przygotowanie dokumentów takich jak formularze zwrotów koszty podróży, rezerwacje hoteli etc.

2) Praktykanci będą również proszeni o pomoc w przygotowaniu imprez organizowanych przez ECML (warsztatów i spotkań) oraz posiedzeń ECML.

Praktykanci dostają miesięczne wynagrodzenie w wysokości 686 euro oraz dodatek przeznaczony na wydatki związane z kosztami podróży.


Kandydaci na praktykantów powinni być absolwentami studiów wyższych, kończącymi co najmniej pierwszy cykl kształcenia. Powinni znać języki obce (angielski, niemiecki, francuski) oraz sprawnie posługiwać się komputerem, gdyż będą często proszeni o tłumaczenie oficjalnych dokumentów.

Termin: zgłoszenia na praktyki powinny nadejść do ECML przed:
-30 września (praktyki od stycznia do czerwca)
-31 marca (praktyki od czerwca do grudnia i od września do lutego - tylko praktyki w administracji).

Kontakt
Rada Europy - Europejskie Centrum Języków Nowożytnych
ECML/CELV
Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
Tel.: +43 316 323554
Fax: +43 316 323554-4
Email: information@ecml.at
http://www.ecml.at/

Praktyki i staże:
Praktyki w Kadyks ♦ Oferty praktyk  ♦ Teaching English in Spain ♦ Praga, Ostrawa, Monachium ♦ Parlament Europejski- staże dla tłumaczy ♦ Praktyki w Polish Psychologists’ Association ♦ oferta praktyk dla studentów informatyki ♦ Placement UK  ♦ Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ♦ Komisja Europejska - Praktyki administracyjne  ♦  Europejskie Centrum Języków Nowożytnych  ♦ Praktyki w Federalnym Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Berlinie ♦ Praktyka w Berline w QCONS GmbH ♦ Praktyki w DBS Law Limited w Walii ♦ Kara-Bobowski, not for profit social cooperative, Włochy ♦ Global Recruiters of Czech Republic ♦ Global Translators Barcelona, Hiszpania ♦ LEADERBROCKSPORTS Walencja ♦ Sani Resort the Mediterranean Destination ♦ Badania delfinów butlonosych nad Adriatykiem ♦ Płatne praktyki dla studentów w ALDA ♦ Praktyka w Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta ♦ Praktyki studenckie w prywatnej stacji radiowej - Malaga, Hiszpania ♦ ESPA UK ♦ Oferta stażu w ramach programu Erasmus. BERLINK ♦ Oferta praktyk na uniwersytecie w Kadyksie ♦ Internship in Estonia ♦ Oferty praktyk dla studentów ♦ Program praktyk studenckich na Malcie ♦ Oferta praktyki w Londynie ♦ praktyki w Hiszpanii ♦ Internship offer FRANCE ♦ Nowe oferty praktyk ♦ Praktyki w Hiszpanii - business, education, hospitality ♦ Nowe oferty praktyki w Hiszpanii ♦ oferty praktyk ♦ Praktyki na Cyprze ♦ Praktyki w Hiszpanii oferta październik ♦ Praktyki na Malcie ♦ Praktyki na Uniwersytecie we Włoszech ♦ Praktyki na Universytecie w Minho (Portugalia) ♦ Praktyki w greckim hotelu ♦ Platforma internetowa pozwalająca na wyszukiwanie ofert praktyk ♦ praktyka w Salonikach ♦ Chorwacja - Nautika Centar Nava ♦ Tallin University of Technology  ♦