Najbliższe wydarzenie:


Fundacja Kościuszkowska

Biuro » Fundacje stypendialne

1) Fundacja Kościuszkowska

www.kosciuszkofoundation.org

Fundacja Kościuszkowska to amerykańsko-polska instytucja kulturalno-oświatowa, założona w 1925 roku w Nowym Jorku. Udziela stypendiów młodzieży i naukowcom z Polski i USA, kieruje wymianą naukową, a także prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej (wystawy, odczyty, konkursy). Fundacja Kościuszkowska zainicjowała edycję słownika The Kościuszko Foundation Dictionary English-Polish, Polish-English.

Fundacja Kościuszkowska oferuje następujące rodzaje stypendiów (aplikujący Polacy muszą posiadać prawo stałego pobytu w USA):

  • Dr. Marie E. Zakrzewski Medical Scholarship. Jedno stypendium w wysokości $3500 dla młodych Polek finansujące 1, 2 lub 3 rok studiów medycznych
  • Polish American Club of North Jersey. Stypendia w wys. $1000 dla wybitnych studentów na cały okres studiów na akredytowanych uczelniach w USA.
  • Polish National Alliance of Brooklyn, USA, Inc. Stypendia w wys. $2000 dla wybitnych studentów na cały okres studiów na akredytowanych uczelniach w USA

Fundacja oferuje również stypendia dla Polskich obywateli: WIĘCEJ

Kontakt

The Kosciuszko Foundation, Inc.
15 East 65th Street
New York, NY 10065, USA
Tel: (212) 734-2130, Fax: (212) 628-4552
info@thekf.org

Mr Krzysztof Haranczyk Program Officer of Exchange Fellowships and Grants for Polish Citizens
Tel. (212)-734-2130 Ext. 215, Fax: (212) 628-4552,
kharanczyk@thekf.orgFundacje stypendialne:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ♦ NAWA_Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ♦ KAAD ♦ FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ♦ British Council ♦ Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ♦ GFPS ♦ Fundacja Aleksandra von Humboldta ♦ Inne ♦ Fundacja Andrew W. Mellona ♦ The Cambridge Trusts ♦ Fundacja im. Friedricha Eberta ♦ Fundusz Stypendialny SCIEX ♦ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ♦ Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami ♦ Fundacja Kościuszkowska ♦ Fundacja im. Stefana Batorego  ♦ Stypendia francuskie  ♦ NATO Scientific and Environmental Affairs Division ♦ Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ♦ Fundacja Heinricha Bolla ♦ Stypendia Fundacji Lanckorońskich ♦ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ♦ Smithsonian Fellowships ♦ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ♦ Fundacja Onassisa ♦