Najbliższe wydarzenie:


Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Biuro » Fundacje stypendialne

http://www.kas.de/polen/pl/>

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce wspiera przede wszystkim budowę społeczeństwa obywatelskiego, rozwój systemu partyjnego, ponadpaństwowy dialog międzypartyjny i sprawnie działający system społeczny i gospodarczy, kontynuację procesu integracji europejskiej i dbałość o dobre stosunki Polski i Niemiec.

Do działalności w Polsce należy edukacja polityczna poprzez organizację seminariów, konferencji i debat, które Fundacja organizuje sama, lub we współpracy z partnerami z Polski. Wzorowa współpraca partnerska z polskimi organizacjami pozarządowymi jest ważnym celem i zadaniem Fundacji. Uzupełnieniem projektów Fundacji Konrada Adenauera w Polsce są stypendia, programy studyjne i informacyjne w Niemczech i instytucjach Unii Europejskiej, a także publikacje wydawane lub dotowane przez Fundację (analizy i sprawozdania, książki, serie wydawnicze: "Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce" i "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka").

Wybór stypendystów z Polski przeprowadzany jest co dwa lata, wyłącznie w warszawskim biurze Fundacji Konrada Adenauera, nie w Biurze ds. Wspierania Osób Uzdolnionych (niem. Begabtenförderung) w St. Augustin. Zainteresowanych kandydatów prosimy o kontaktowanie się z biurem Fundacji Konrada Adenauera w Polsce na przełomie maja i czerwca 2014, gdzie będą mogli otrzymać więcej informacji dotyczących procesu rekrutacji i wymaganych dokumentów.

Koordynator odpowiedzialny za Stypendia Maria Golebiowska: Maria.Golebiowska@kas.pl Telefon +48 22 845 93 38Fundacje stypendialne:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ♦ NAWA_Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ♦ KAAD ♦ FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ♦ British Council ♦ Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ♦ GFPS ♦ Fundacja Aleksandra von Humboldta ♦ Inne ♦ Fundacja Andrew W. Mellona ♦ The Cambridge Trusts ♦ Fundacja im. Friedricha Eberta ♦ Fundusz Stypendialny SCIEX ♦ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ♦ Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami ♦ Fundacja Kościuszkowska ♦ Fundacja im. Stefana Batorego  ♦ Stypendia francuskie  ♦ NATO Scientific and Environmental Affairs Division ♦ Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ♦ Fundacja Heinricha Bolla ♦ Stypendia Fundacji Lanckorońskich ♦ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ♦ Smithsonian Fellowships ♦ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ♦ Fundacja Onassisa ♦