Najbliższe wydarzenie:


Zadania

Biuro

Zadania Biura:

  1. Koordynowanie europejskich programów edukacyjnych - Erasmus+, POWER, FSS itp.
  2. Wyszukiwanie i weryfikowanie pod kątem potrzeb pracowników oraz studentów UKW informacji o programach międzynarodowych.
  3. Kompleksowa obsługa spraw związanych z indywidualnymi oraz grupowymi wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów Uniwersytetu, a także przyjazdami gości zagranicznych.
  4. Współudział w przygotowywaniu umów międzyuczelnianych i międzyrządowych oraz listów intencyjnych.
  5. Upowszechnianie wśród pracowników naukowych i studentów UKW informacji o nowych ofertach oraz inicjatywach polskich i zagranicznych fundacji stypendialnych.
  6. Wydawanie comiesięcznego Newslettera BWM.
  7. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz współpraca z Koordynatorami Programu Erasmus+.
  8. Działania związane z promocją uczelni za granicą oraz rekrutacją zagranicznych studentów.
  9. Działania związane z internacjonalizacją uczelni.
  10. Koordynacja inicjatywy "Study in Bydgoszcz".