Najbliższe wydarzenie:


Smithsonian Fellowships

Biuro » Fundacje stypendialne

  Smithsonian Institution oferuje stypendia naukowe i badawcze w następujących dziedzinach:
 • Ekologia, nauki o środowisku, zachowanie zwierząt
 • Antropologia, w tym: archeologia, antropologia kulturowa, lingwistyka, antropologia fizyczna
 • Astrofizyka i astronomia
 • Biologia ewolucyjna i systematyczna
 • Folklife
 • Historia nauki i technologii
 • Historia sztuki, szczególnie Amerykańskiej, współczesnej, afrykańskiej, azjatyckiej, amerykańskie rzemiosło dwudziestego wieku
 • Badania nad materiałami
 • Biologia molekularna
 • Historia kulturowa i społeczna Stanów Zjednoczonych

Stypendia są skierowane do osób indywidualnych.

Dodatkowe informacje, także o innych rodzajach stypendiów dostępne są na stronie internetowej: http://www.smithsonianofi.com/

Smithsonian Institution PO Box 37012 Victor 9300MRC 902 Washington, D.C. 20013-7012 Tel: 202/275-0655 e-mail: siofg@si.eduFundacje stypendialne:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ♦ NAWA_Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ♦ KAAD ♦ FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ♦ British Council ♦ Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ♦ GFPS ♦ Fundacja Aleksandra von Humboldta ♦ Inne ♦ Fundacja Andrew W. Mellona ♦ The Cambridge Trusts ♦ Fundacja im. Friedricha Eberta ♦ Fundusz Stypendialny SCIEX ♦ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ♦ Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami ♦ Fundacja Kościuszkowska ♦ Fundacja im. Stefana Batorego  ♦ Stypendia francuskie  ♦ NATO Scientific and Environmental Affairs Division ♦ Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ♦ Fundacja Heinricha Bolla ♦ Stypendia Fundacji Lanckorońskich ♦ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ♦ Smithsonian Fellowships ♦ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ♦ Fundacja Onassisa ♦