Najbliższe wydarzenie:

2018.02.20
Rekrutacja Erasmus+ 2018/19

BUWiWM

Biuro » Fundacje stypendialne

www.buwiwm.edu.pl

Wydział Wymiany Międzynarodowej BUWiWM koordynuje i organizuje rekrutację oraz kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne, jak również cudzoziemców na studia i staże w Polsce:

  • opiniuje projekty i uczestniczy w negocjacjach umów, porozumień i programów międzynarodowych w zakresie kształcenia obywateli polskich za granicą i cudzoziemców w Polsce;
  • współdziała z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi w zakresie rekrutacji do polskich szkół ponadpodstawowych, wyższych, ośrodków doskonalenia zawodowego jak również w zakresie rekrutacji kandydatów na różne formy kształcenia za granicą;
  • obsługuje cudzoziemców kształcących się w Polsce oraz obywateli polskich skierowanych na kształcenie za granicą;
  • koordynuje współpracę międzynarodową uczelni polskich w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Akademickiej "CEEPUS", pełniąc rolę polskiego Biura CEEPUS.

Oferta stypendialna BUWiWM na dany rok akademicki jest dostępna na stronie internetowej:

http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm.

Zawiera ona informacje o możliwości wyjazdów w na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe. Kandydatów na stypendia zagraniczne (z wyjątkiem DAAD) zgłaszają pisemnie uczelnie, które samodzielnie ustalają terminy przyjmowania wniosków od swoich kandydatów.

Kontakt

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
sekretariat: tel. (+48 22) 82 67 434
fax: (+48 22) 82 62 823
e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl


Fundacje stypendialne:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ♦ BUWiWM  ♦ DAAD ♦ KAAD ♦ FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ♦ British Council ♦ Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ♦ GFPS ♦ Fundacja Aleksandra von Humboldta ♦ Inne ♦ Fundacja Andrew W. Mellona ♦ The Cambridge Trusts ♦ Fundacja im. Friedricha Eberta ♦ Fundusz Stypendialny SCIEX ♦ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ♦ Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami ♦ Fundacja Kościuszkowska ♦ Fundacja im. Stefana Batorego  ♦ Stypendia francuskie  ♦ NATO Scientific and Environmental Affairs Division ♦ Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ♦ Fundacja Heinricha Bolla ♦ Stypendia Fundacji Lanckorońskich ♦ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ♦ Smithsonian Fellowships ♦ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ♦ Fundacja Onassisa ♦