Najbliższe wydarzenie:


DAAD

Biuro

www.daad.pl

DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców. Programy DAAD są skierowane do wszystkich krajów i obejmują wszystkie dziedziny nauki, co jest korzystne w równym stopniu dla Niemców jak i obcokrajowców.

Ponadto DAAD wspiera międzynarodową działalność szkół wyższych poprzez szereg usług, takich jak programy informacyjne, publikacje, marketing, konsultacje, opiekę oraz doradztwo, a także przyczynia się do kształtowania zagranicznej polityki kulturalnej.

Oferta stypendialna

  Stypendia DAAD dla studentów i absolwentów
 • Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia
 • Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
 • Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
 • Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych (architektura, muzyka, sztuka)
  Stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców
 • Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów
 • Stypendia na pobyty badawcze dla młodych naukowców (postdoc)
 • Stypendia DLR i DAAD dla kandydatów z dziedzin: astronautyka, kosmos, transport i energia
 • Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców
  Stypendia DAAD dla naukowców
 • Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
 • DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
  Stypendia dla byłych stypendystów
 • Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD
 • Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej

  Kontakt

  Przedstawicielstwo DAAD na UKW: p. Dirk Steinhoff, Wydział Językoznawstwa, tel. 52 360 84 50, d.h.steinhoff@web.de
  Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie
  ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa
  tel.: (+48 22) 61 74 847, fax: 61 61 296
  e-mail: daad@daad.pl