Najbliższe wydarzenie:


KAAD

Biuro » Fundacje stypendialne

www.kaad.de

Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V (Katolicka Akademicka Służba Wymiany) to wiodąca w skali światowej katolicka organizacja stypendialna z siedzibą w Bonn, która od 50 lat przyznaje studentom oraz pracownikom naukowym akademickich szkół wyższych, a także innym grupom osób stypendia na pobyty naukowe w Niemczech.

W ramach programu stypendialnego dla Europy środkowo-Wschodniej (Osteuropa-Programm) przyznawane są dwa razy rocznie (marzec/wrzesień) stypendia studyjno-badawcze. Zainteresowani kandydaci sami wybierają docelowe niemieckie szkoły wyższe, instytuty naukowe, archiwa, kliniki lub inne instytucje jako miejsca swego planowanego pobytu.

Celem ubiegania się o stypendium przedłożone powinny zostać między innymi następujące dokumenty:

  • formularze stypendialne
  • projekt badawczy/studyjny lub prezentacja celów specjalizacji /doktoratu
  • 2 opinie profesorów polskich
  • poświadczenie opieki naukowej wystawione przez niemieckiego naukowca lub odpowiednie pismo instytucji zapraszającej
  • kościelna opinia polecająca
  • zaświadczenie o wystarczającej znajomości języka niemieckiego

Okres trwania stypendium: 2-36 miesięcy

Wysokość stypendium: 540-1530 Euro miesięcznie ( koszty przejazdu do Niemiec i z powrotem oraz ewentualne koszty ubezpieczenia zdrowotnego przejmuje KAAD)

Szczegółowe informacje: http://kaad.de/deutsch/vorausoe.htm

Kompletne wnioski należy nadsyłać do końca maja. Dodatkowe informacje można uzyskać pod wskazanym adresem:

Dr. jur. Roman A.Radwanski
Referatsleiter Osteuropa
Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) e.V.
D-53129 Bonn Hausdorffstraße 151
e-mail: Radwanski@kaad.de; oe1@kaad.de
Tel.: +49 (0) 228 9175833
Fax: +49 (0) 228 9175858


Fundacje stypendialne:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ♦ NAWA_Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ♦ KAAD ♦ FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ♦ British Council ♦ Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ♦ GFPS ♦ Fundacja Aleksandra von Humboldta ♦ Inne ♦ Fundacja Andrew W. Mellona ♦ The Cambridge Trusts ♦ Fundacja im. Friedricha Eberta ♦ Fundusz Stypendialny SCIEX ♦ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ♦ Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami ♦ Fundacja Kościuszkowska ♦ Fundacja im. Stefana Batorego  ♦ Stypendia francuskie  ♦ NATO Scientific and Environmental Affairs Division ♦ Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ♦ Fundacja Heinricha Bolla ♦ Stypendia Fundacji Lanckorońskich ♦ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ♦ Smithsonian Fellowships ♦ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ♦ Fundacja Onassisa ♦