Najbliższe wydarzenie:


FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Biuro » Fundacje stypendialne

www.fnp.org.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, samodzielną finansowo instytucją typu non profit, działającą od 1991 r., a powołaną dla pełnienia misji wspierania nauki w Polsce. Jej działalność statutowa obejmuje między innymi przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów.

Nagrody, programy stypendialne, subsydia i granty FNP:

 • Nagroda Copernicus
 • Nagroda FNP
 • Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa
 • Stypendium im. Aleksandra von Humboldta
 • Wyjazdowe stypendia naukowe dla laureatów programu MISTRZ
 • Program SKILLS – Konkurs IMPULS
 • Program SKILLS – Konkurs popularyzatorski INTER
 • Program SKILLS – Mentoring FNP
 • Program SKILLS – Szkolenia
 • Program SKILLS – Spotkania z inicjatywy uczestników i uczestniczek programu SKILLS
 • Program SKILLS – Akademia Menedżerów Programowych
 • Program HOMING PLUS
 • Program IDEE DLA POLSKI
 • Program KOLUMB - granty wspomagające
 • Program MISTRZ
 • Program MONOGRAFIE
 • Program POMOST-granty powrotowe
 • Program START - roczne stypendia krajowe dla młodych uczonych

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa
tel. (+ 48 22) 84 59 500; faks (+48 22) 84 59 505
e-mail: fnp@fnp.org.pl


Fundacje stypendialne:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ♦ NAWA_Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ♦ KAAD ♦ FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ♦ British Council ♦ Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ♦ GFPS ♦ Fundacja Aleksandra von Humboldta ♦ Inne ♦ Fundacja Andrew W. Mellona ♦ The Cambridge Trusts ♦ Fundacja im. Friedricha Eberta ♦ Fundusz Stypendialny SCIEX ♦ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ♦ Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami ♦ Fundacja Kościuszkowska ♦ Fundacja im. Stefana Batorego  ♦ Stypendia francuskie  ♦ NATO Scientific and Environmental Affairs Division ♦ Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ♦ Fundacja Heinricha Bolla ♦ Stypendia Fundacji Lanckorońskich ♦ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ♦ Smithsonian Fellowships ♦ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ♦ Fundacja Onassisa ♦