Najbliższe wydarzenie:


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Biuro » Fundacje stypendialne

www.fulbright.edu.pl

Główne cele Programu Fulbrighta to inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, prowadzonych przez lub dla obywateli amerykańskich poprzez wizyty i wymiany studentów, stażystów, wykładowców, artystów, dziennikarzy, nauczycieli, naukowców, oraz innych osób ze środowisk nauki, kultury i sztuki.

STYPENDIA I PROGRAMY FULBRIGHTA OFEROWANE DLA OBYWATELI POLSKICH

  • Fulbright Schuman Program
  • Fulbright English Teaching Assistant Programme
  • Fulbright Lectureship in Slavic Studies Award
  • Graduate Student Award
  • Self-Placed Graduate Student Award
  • Junior Advanced Research Award
  • Senior Advanced Research Award
  • Visiting Research Graduate Traineeship Program - roczny staż naukowy w Stanach Zjednoczonych w jednej z czterech instytucji: University of Virginia, University of Chicago, University of Dallas oraz Fundacji Badań Medycznych w Oklahoma City
  • Inter Country Travel Grant-wykłady gościnne amerykańskich specjalistów przebywających w Polsce lub w innym kraju europejskim w ramach Programu Fulbrighta

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
Tel: 22 1010 040
E-mail: fulbright@fulbright.edu.pl; ola.augustyniak@fulbright.edu.pl


Fundacje stypendialne:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ♦ NAWA_Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ♦ KAAD ♦ FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ♦ British Council ♦ Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ♦ GFPS ♦ Fundacja Aleksandra von Humboldta ♦ Inne ♦ Fundacja Andrew W. Mellona ♦ The Cambridge Trusts ♦ Fundacja im. Friedricha Eberta ♦ Fundusz Stypendialny SCIEX ♦ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ♦ Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami ♦ Fundacja Kościuszkowska ♦ Fundacja im. Stefana Batorego  ♦ Stypendia francuskie  ♦ NATO Scientific and Environmental Affairs Division ♦ Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ♦ Fundacja Heinricha Bolla ♦ Stypendia Fundacji Lanckorońskich ♦ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ♦ Smithsonian Fellowships ♦ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ♦ Fundacja Onassisa ♦