Najbliższe wydarzenie:


GFPS

Biuro » Fundacje stypendialne

www.gfps.pl

GFPS to rodzina studenckich stowarzyszeń non-profit działających od 1984 roku w Niemczech (GFPS e.V.), od 1994 w Polsce (GFPS-Polska) i od 1999 w Czechach (GFPS-CZ). Wspólny dla wszystkich stowarzyszeń skrót pochodzi od pierwotnej nazwy organizacji niemieckiej tj. Gemeinschaft zur Förderung der Studienaufenthalten polnischen Studenten in Bundesrepublik Deutschland. Wyjątkową cechą GFPS jest fakt, iż w jego ramach studenci organizują pomoc dla innych studentów, nie pobierając za swą pracę żadnego wynagrodzenia. W ciągu niemal 30 lat działalności dzięki trzem organizacjom partnerskim ponad 1000 studentów wyjechało na semestralne stypendium zagraniczne, a kolejne tysiące członków mogły uczestniczyć w licznych międzynarodowych projektach. Obecnie Alumni GFPS to osoby czynnie zaangażowane w życie naukowe, kulturalne, gospodarcze i polityczne Polski, Niemiec, Czech i Białorusi. Swe cele GFPS-Polska realizuje w szczególności poprzez prowadzenie polsko-niemieckiego i białoruskiego programu stypendialnego, organizację międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych, letnich wymian i kursów językowych, a także wspieranie indywidualnych i zbiorowych projektów badawczych. Przedmiotem szczególnej troski jest kreowanie wydarzeń umożliwiających bezpośrednie spotkanie studentów pochodzących z różnych państw i kultur oraz późniejsze pielęgnowanie międzynarodowych przyjaźni i kontaktów.

Oferta stypendialna GFPS-Polska:

  • Stypendia dla Polaków w Niemczech
  • Stypendia dla Białorusinów w Polsce

Kontakt

GFPS-Polska
Komisja Kwalifikacyjna
ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków
e-mail: info@gfps.pl


Fundacje stypendialne:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ♦ NAWA_Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ♦ KAAD ♦ FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ♦ British Council ♦ Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ♦ GFPS ♦ Fundacja Aleksandra von Humboldta ♦ Inne ♦ Fundacja Andrew W. Mellona ♦ The Cambridge Trusts ♦ Fundacja im. Friedricha Eberta ♦ Fundusz Stypendialny SCIEX ♦ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ♦ Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami ♦ Fundacja Kościuszkowska ♦ Fundacja im. Stefana Batorego  ♦ Stypendia francuskie  ♦ NATO Scientific and Environmental Affairs Division ♦ Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ♦ Fundacja Heinricha Bolla ♦ Stypendia Fundacji Lanckorońskich ♦ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ♦ Smithsonian Fellowships ♦ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ♦ Fundacja Onassisa ♦