Najbliższe wydarzenie:


Fundacja Aleksandra von Humboldta

Biuro » Fundacje stypendialne

www.humboldt-foundtion.de

Fundacja im. Alexandra von Humboldta jest fundacją wspierającą międzynarodową kooperację naukowo-badawczą. Umożliwia ona wysoko wykwalifikowanym zagranicznym naukowcom dłuższe pobyty badawcze na terenie Niemiec i wspiera kontakty naukowe.

Fundacja im. Alexandra von Humboldta