Najbliższe wydarzenie:


Wellcome Trust

Biuro » Projekty zrealizowane

ZAKOŃCZONY

www.wellcome.ac.uk

The Wellcome Trust

Grant angielskiej Fundacji został przyznany na okres od 2004 – 2008. Łączna kwota dotacji wyniesie 1 682 257 zł.

Badania w ramach tego projektu prowadzone są w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska UKW pod kierownictwem dr Joanny Moraczewskiej.

Cel: identyfikacja tych rejonów w cząsteczce aktyny, które służą jako „sensory” izoform tropomiozyny pozwalające na związanie właściwej izoformy i odpowiednią regulację aktywności biologicznej filamentu aktynowego w komórkach eukariotycznych.

Projekt dotyczy molekularnych mechanizmów wzajemnego rozpoznawania pomiędzy białkami systemów ruchliwości komórkowej. Aktyna i tropomiozyna są częścią szkieletu komórkowego i współtworzą filamentowe struktury białkowe zwane filamentami cienkimi. Aktyna jest białkiem konserwatywnym, które w toku ewolucji nie ulegało dużym zmianom, natomiast tropomiozyna istnieje w formie wielu izoform charakterystycznych dla odmiennych komórek, przedziałów komórkowych i faz rozwoju. Mechanizm segregacji izoform tropomiozyny nie jest do końca poznany. W toku badań prowadzonych w ramach tego projektu analizowany był udział końcowego rejonu aktyny oraz konformacyjna elastyczność tego białka w oddziaływaniach z izoformami tropomiozyny. Wykazano nieznaczny wpływ proteolitycznej modyfikacji końcowego rejonu aktyny na wiązanie pięciu izoform tropomiozyny i na funkcjonowanie filamentu cienkiego. Usztywnienie struktury aktyny przez wewnątrzcząsteczkowe sieciowanie wpływa na oddziaływania aktyny z tropomiozynami w sposób zależny od izoformy tropomiozyny.Projekty zrealizowane:
Evoltree ♦ Wellcome Trust ♦ Forger ♦ Flumen ♦ "Health...in Visegrad Countries" ♦ T.A.B.B.Y. Trip in EU ♦ "How to help children from ethnic minorities...in V4 countries" ♦ COST Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL) ♦ Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk... ♦ Narrative environments for play and learning (NEPL) ♦