Najbliższe wydarzenie:


"Health...in Visegrad Countries"

Biuro » Projekty zrealizowane

ZAKOŃCZONY

Pracownicy Instytutu Kultury Fizycznej UKW otrzymali dofinansowanie w ramach Małych Grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt o nazwie „Health, Fitness and Education in Visegrad Countries and in Neighbouring Countries” był realizowany w terminie: 08.2013-01.2014, a jego głównym punktem była realizacja międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce zdrowia i edukacji. Koordynatorem projektu był mgr Adam Szulc.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

Projekty zrealizowane:
Evoltree ♦ Wellcome Trust ♦ Forger ♦ Flumen ♦ "Health...in Visegrad Countries" ♦ T.A.B.B.Y. Trip in EU ♦ "How to help children from ethnic minorities...in V4 countries" ♦ COST Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL) ♦ Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk... ♦ Narrative environments for play and learning (NEPL) ♦