Najbliższe wydarzenie:


2008 - Bydgoszcz

Varia » Integracyjne Dni Studentów Europy

W ramach obchodów 40-lecia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego uczelnię odwiedzili studenci z państw Unii Europejskiej. Gości przyjął w Ratuszu prezydent Bydgoszczy.

Integracyjne Dni Studentów Europy to okazja do zaprezentowania młodym z UE naszego regionu i miasta. Ideą wizyty studentów m.in. z Litwy, Bułgarii i Czech była „jedność Europy w różnorodności jej kultur”, czyli umacnianie więzi pomiędzy państwami Unii Europejskiej poprzez wspólne odkrywanie dziedzictwa kulturowego. W programie była m.in. wizyta w osadzie archeologicznej Biskupinie, zwiedzanie Bydgoszczy.

Inspiracją dla Integracyjnych Dni Studentów Europy stało się hasło Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego „Zjednoczeni w Różnorodności”, które nadaje bogactwu kulturowemu Europy rangę wyjątkowej wartości, sprzyjającej umacnianiu europejskiej tożsamości.

Integracyjne Dni Studentów Europy organizował Zakład Geografii Turystyki UKW we współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej i Działem Nauki. Imprezę współfinansował Urząd Miasta w Bydgoszczy oraz Starostwo Żnińskie.

W Ratuszu studentów przyjął prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz. Podczas spotkania młodzi ludzie obejrzeli film o mieście.

IDSE 3IDSE 2IDSE 1 IDSE 4
IDSE 5IDSE 6IDSE 7Plakat - IDSE 2008


Integracyjne Dni Studentów Europy:
2008 - Bydgoszcz ♦ 2009 - Litwa ♦ 2010 - Słowacja ♦ 2011 - Włochy ♦ 2012 - Irlandia ♦ 2013 - Mannheim ♦ 2014 - Warna ♦ 2015 - Granada ♦ 2016 - Patras ♦