Najbliższe wydarzenie:

2018.02.20
Rekrutacja Erasmus+ 2018/19

Kurs pisania tekstów naukowych w języku angielskim dla pracowników UKW

Varia » Inicjatywy Prorektora

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek ogłosił nabór na bezpłatny kurs z pisania tekstów naukowych w języku angielskim:

English for Academic Purposes – Academic Publications

Kurs przeznaczony jest dla pracowników naukowych oraz studentów studiów doktoranckich UKW.

Zajęcia w języku polskim oraz angielskim poprowadzi mgr Mikołaj Sobociński z Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW. Kurs zostanie przeprowadzony częściowo z wykorzystaniem platformy Moodle działającej na uczelni.

  W dwóch grupach:
 • grupa zaawansowana: wymagana znajomość języka angielskiego – B2
 • grupa początkująca: wymagana znajomość języka angielskiego – A1

Kurs będzie obejmował 5 spotkań po 3 godziny (45 min.) co 2 tygodnie.

Początek kursu: ok. 22 października.

Koniec kursu: ok. 17 grudnia.

  Główne cele kursu:
 • opanowanie języka angielskiego związanego z edycją tekstów naukowych,
 • rozróżnienie typów esejów i umiejętność zastosowania odpowiednich wzorców,
 • dopasowanie przygotowywanych tekstów do wymogów odpowiednich stylów, (MLA, APA, Chicago itp.) oraz wymogów wydawniczych,
 • praktyczna nauka edycji i pisania tekstów naukowych,
 • nauka korekty i edycji przy użyciu różnych edytorów tekstów,
 • korzystanie z Internetu w celu wspólnej edycji, a później pisania tekstów naukowych.

Kurs realizowany będzie w ramach inicjatywy Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w ramach opracowywanej Strategii Internacjonalizacji Uczelni - studyinbydgoszcz.pl.Inicjatywy Prorektora:
Rozstrzygnięcie konkursu Prorektora ♦ Wszechnica Uniwersytecka ♦ Kurs języka angielskiego dla pracowników naukowych i doktorantów ♦ Konkurs Prorektora na realizację umów międzyuczelnianych ♦ konkurs Prorektora 2010 - wyniki konkursu ♦ Konkurs Prorektora 2012/13 ♦ Kurs pisania tekstów naukowych w języku angielskim dla pracowników UKW ♦