Najbliższe wydarzenie:


2012 - Irlandia

Varia » Integracyjne Dni Studentów Europy

Tegoroczna edycja Projektu (25-29 czerwca) wiązała się z wyjazdem do Dublina, gdzie uczestnicy mieli okazję poznać imponujące dziedzictwo kulturowe stolicy Irlandii, wypróbować lokalnych produktów. Studenci z Koła Naukowego przy Instytucie Geografii UKW odwiedzili także Urząd Miasta i spotkali się ze studentami z Dublin Institute of Technology oraz władzami Trinity College, gdzie zaprezentowali region kujawsko-pomorski i jego walory przyrodnicze.

Piąta edycja projektu zaowocowała nawiązaniem kontaktu z wyżej wspomnianymi uczelniami w celu organizacji wymiany studenckiej, praktyk studenckich oraz uczestnictwa we wspólnych projektach europejskich.Integracyjne Dni Studentów Europy:
2008 - Bydgoszcz ♦ 2009 - Litwa ♦ 2010 - Słowacja ♦ 2011 - Włochy ♦ 2012 - Irlandia ♦ 2013 - Mannheim ♦ 2014 - Warna ♦ 2015 - Granada ♦ 2016 - Patras ♦