Najbliższe wydarzenie:


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(kraje programu i kraje partnerskie)

ERASMUS+  » Dla studentów

Formularz wypełniony, wydrukowany i zaakceptowany przez Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus należy dostarczyć do:

Biura Współpracy Międzynarodowej,
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, blok B, pok. 161, I piętro.


Termin przyjmowania zgłoszeń w rekrutacji na wyjazdy na studia w semestrze zimowym 2018/19 (kraje programu i kraje partnerskie) upływa 16.03.2018 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń w rekrutacji na praktykę upływa 20.04.2018.
rok akademicki
(wyjazdu na stypendium)
Dane osobowe
imię/imiona
nazwisko
data urodzenia wybierz datę urodzenia
miejsce urodzenia
PESEL
seria i numer dowodu/paszportu
telefon kontaktowy/komórkowy
adres e-mail
Adres zameldowania
kod pocztowy
miejscowość
ulica
numer domu i mieszkania
Adres korespondencyjny
(jeśli inny niż adres zameldowania)
kod pocztowy
miejscowość
ulica
numer domu i mieszkania
 
rodzaj wyjazdu
wydział
kierunek i specjalność studiów
poziom studiów
forma studiów
aktualny rok studiów
średnia z toku studiów
obecnie otrzymuję stypendium socjalne
znajomość języków obcych
(użyj CTRL, aby zaznaczyć więcej opcji)
znajomość innych języków
(niż wymienione powyżej)
nazwa wybranej uczelni przyjmującej
(pełna nazwa w wersji oryginalnej lub angielskiej)
nazwa wybranej uczelni przyjmującej
(uczelnia drugiego wyboru)
okres pobytu
uczestniczyłem/am w programie Erasmus (np. LLP)
udział w projektach/programach
międzynarodowych - wymień

(w tym pomoc przy organizacji
pobytu zagranicznych studentów
programu Erasmus na UKW,
tzw. BUDDY PROGRAMME)
działalność na rzecz
uczelni - wymień
inne osiągnięcia - wymień
Dla studentów:
Przydatne linki ♦ Wyjazdy na studia ♦ INCOMING STUDENT APPLICATION FORM ♦ Ogólne zasady wymiany studentów ♦ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(kraje programu i kraje partnerskie)
 ♦ Kursy językowe Erasmusa EILC ♦ Program Buddy/Mentor ♦ Student Guidebook (Studying and training abroad) ♦ Program PO WER ♦ PRAXIS - wyszukaj praktyki ♦