Najbliższe wydarzenie:


Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty

ERASMUS+  » REZULTATY I UPOWSZECHNIANIE

W jaki sposób zapewniono widoczność projektu i jego rezultatów?
Podjęto starania, aby informacja o projekcie dotarła do całej społeczności akademickiej.
Kanały komunikacji:
 • strona BWM: Erasmus UKW
 • FB IRO UKW: IRO UKW
 • strona UKW: UKW
 • FB ESN UKW: ESN UKW
 • plakaty i ulotki rekrutacyjne
 • maile do wszystkich studentów i pracowników (poprzez USOS)
 • informacja na zajęciach prowadzonych przez koordynatorów
 • stoisko informacyjne w różnych jednostkach uczelni
 • spotkania informacyjne i szkoleniowe (z udziałem byłych beneficjentów)
 • relacje z pobytu przekazywane przez beneficjentów – zamieszczane na stronie BWM
 • kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy (za pośrednictwem pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych) ze wszystkimi podopiecznymi Biura w celu zachęcenia do udziału w programie
 • organizacja spotkań informacyjnych dla studentów z niepełnosprawnościami
 • organizacja Erasmus+ Staff Training Week, Go international - become intercultural (Erasmus+ Staff Training Week); celem szkolenia, w którym uczestniczyło 24 gości zagranicznych było podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej. Szkolenie dedykowane było osobom pracującym na swoich macierzystych uczelniach w środowisku międzynarodowym. Do udziału zaproszono również koordynatorów programu Erasmus+ na UKW).
Działania zapewniające widoczność projektu i jego rezultatów poza UKW:
 • organizacja Welcome Week w każdym semestrze (liczne imprezy w mieście i wycieczki do innych miast)
 • wizyta studentów zagranicznych w lokalnych szkołach (np. w Łochowie; informacja również na stronie www i FB szkoły)
 • Bydgoski Festiwal Nauki, Piknik Rodzinny w centrum miasta z udziałem beneficjentów programu (BFN)
 • włączenie się do projektu: Szkoła Otwarta i Tolerancyjna (SOiT); debata na temat tolerancji, rozmowy z cudzoziemcami, którzy mieszkają w Bydgoszczy, a także przedstawienie projektów i pomysłów na akcje promujące postawy otwartości na innych bez względu na pochodzenie, rasę, wygląd, poglądy, a także wyznanie oraz status społeczny i materialny
 • organizacja Erasmus+ Staff Training Week, Go international - become intercultural (Erasmus+ Staff Week); celem szkolenia, w którym uczestniczyło 24 gości zagranicznych było podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej. Szkolenie dedykowane było osobom pracującym na swoich macierzystych uczelniach w środowisku międzynarodowym.


REZULTATY I UPOWSZECHNIANIE:
Znaczenie ♦ Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty ♦ Wpływ i oddziaływanie ♦ Innowacyjność ♦ Atrakcyjność działań ♦ Przykłady działań upowszechniających ♦