Najbliższe wydarzenie:


Wpływ i oddziaływanie

ERASMUS+  » REZULTATY I UPOWSZECHNIANIE

Jaki był wpływ projektu i jego rezultatów na beneficjenta, uczestników projektu i środowisko?
Na beneficjenta i uczestników:
Projekt ma największy wpływ na studentów, którzy oprócz korzyści merytorycznych podnoszą swoje kompetencje organizacyjne, językowe, wkraczają w świat swojej dorosłości z większą pewnością siebie i lepszym przygotowaniem do pracy zawodowej. Wpływ na Uczelnię jednak również nie jest bez znaczenia. Nasi zagraniczni stypendyści polecają UKW i Bydgoszcz jako miejsce odpowiednie do odbycia części studiów, wracają do nas, aby kontynuować studia na wyższym poziomie w pełnym wymiarze (obecnie 2 osoby w Szkole Doktorskiej), co mocno motywuje wszystkich uczestników programu do stałego podnoszenia jakości kształcenia w ogóle, a w języku angielskim w szczególności, a także wpływa na podniesienie poziomu jakości organizacji wymiany. Są to zmiany pożądane dla Uczelni, wpływające na jej coraz lepszy ogólny wizerunek.
Na środowisko lokalne:
Mieszkańcy Bydgoszczy i okolic mieli możliwość spotkania się z zagranicznym studentami, przebywającymi na UKW, rozmowy, poznania ich kultury, otwarcia się na obcokrajowców), poznania zasad tolerancji i bezpieczeństwa (Piknik Rodzinny podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauk, projekt Szkoła Otwarta i Tolerancyjna, wizyty w lokalnych szkołach).
Dzięki wspólnej organizacji imprez dla zagranicznych uczestników programu w ramach Welcome Week, zarówno cudzoziemcy, jak i studenci, członkowie ESN, koordynatorzy i pracownicy bydgoskich uczelnie mają możliwość integracji i wymiany dobrych praktyk.

Czy działania były inspiracją dla innych?
Działania, pomysły realizowane przez pracowników BWM przy realizacji projektu mobilnościowego z pewnością mogą stanowić inspirację zwłaszcza dla lokalnych i krajowych uczelni i innych instytucji realizujących podobne projekty.

Jaka była wartość rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?
Niektóre z rezultatów stały się narzędziami w codziennej pracy pracowników BWM.
Program Welcome Week wzbogacany jest o nowe imprezy.
Powołany kilka lat temu pełnomocnik ds. pomocy psychologicznej (w związku z problemami uczestnika programu) pełni swoją funkcję do dzisiaj. Wypracowane w ten sposób mechanizmy wsparcia psychologicznego były dużym ułatwieniem w dobie wiosennego lockdownu 2020 r. spowodowanego pandemią COVID-19.


REZULTATY I UPOWSZECHNIANIE:
Znaczenie ♦ Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty ♦ Wpływ i oddziaływanie ♦ Innowacyjność ♦ Atrakcyjność działań ♦ Przykłady działań upowszechniających ♦