Najbliższe wydarzenie:


Innowacyjność

ERASMUS+  » REZULTATY I UPOWSZECHNIANIE

Jakie cechy rezultatów wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce?
  • Kilka lat temu pojawił się przypadek studentki z problemami psychicznymi. Natychmiast podjęto kroki, które doprowadziły do powołania pełnomocnika rektora ds. pomocy psychologicznej. Specjalista udziela pomocy potrzebującym, zarówno obcokrajowcom (w języku angielskim), jak i studentom UKW przygotowującym się do wyjazdu, a wobec których pracownicy BWM/koordynatorzy widzą przesłanki do konsultacji psychologicznych.
  • Współpracowano z policją w celu zwiększenia opieki i zapewnienia bezpieczeństwa cudzoziemcom poprzez organizację szkoleń, pogadanek, wzmocnionych patroli w pobliżu domów studenckich.
  • Zorganizowano Dzień Erasmusa podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauki.
  • Uczelnia staje się rozpoznawalna poprzez włączanie w projekty lokalne (m. in. Szkoła Otwarta i Tolerancyjna), udział w debacie telewizyjnej.
  • Studenci zostali objęci szczególną opieką i wsparciem podczas wiosennego lockdownu 2020 r. (tłumaczenie na język angielski zarządzeń Rektora w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania covid-19; „gospodarskie” wizyty w akademiku BWM i prorektorów – spotkania i rozmowy ze studentami w okresie nasilonych obostrzeń; ciągły kontakt pracowników BWM z obsługą akademika – pomoc w kwestiach spornych, wsparcie językowe; spotkanie koordynatora programu Erasmus i pracowników BWM ze studentami programu Erasmus+ na platformie zoom mające na celu uspokojenie studentów w trudnych dla nich momentach; zakupienie dla studentów mieszkających w akademiku gier planszowych, stołu do gry w piłkarzyki, itp.; dostarczenie do akademika w okresie Wielkanocy świątecznych wypieków).

Czy zapewniają wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań?
Z całą pewnością ww. działania zapewniają wartość dodaną. Wypracowywane są nowe mechanizmy, stosowane w kolejnych projektach.
Podczas zorganizowanego Staff Training Week, Go international - become intercultural, uczestnicy wydarzenia, w tym pracownicy BWM i koordynatorzy wzięli udział w szkoleniu nt. Cross-cultural communication in the academic environment. Dwóch pracowników UKW zostało później zakwalifikowanych do odbycia specjalistycznego szkolenia z zakresu internacjonalizacji: Systemic University Change towards Internationalisation. Train the trainers (z powodu COVID-19 zostało przełożone i będzie najprawdopodobniej zrealizowane w formie zdalnej).


REZULTATY I UPOWSZECHNIANIE:
Znaczenie ♦ Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty ♦ Wpływ i oddziaływanie ♦ Innowacyjność ♦ Atrakcyjność działań ♦ Przykłady działań upowszechniających ♦